Kontakt

Redakcja:

Kontakt: info@motowizja.pl

Motowizja Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200, wejście C, lokal 111
02-486 Warszawa

NIP: 5213660970
REGON: 146978623

Dział sprzedaży:

Produkcja i reklama:
Jarosław Mikołaj Skoczeń
Jarosław.skoczen@fbfmedia.com
Kom. 516 000 616

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem rejestrowym KRS 0000489112.