Eksperci z branży środków smarowych na I Sympozjum LOTOS Oil


12 października 2017 w podwarszawskim Józefowie zakończyło się I Sympozjum LOTOS Oil pod nazwą „Środki smarowe i płyny eksploatacyjne w Polsce 2017”. Dwudniowe Sympozjum otworzyło nowe perspektywy do działania w obszarze wspierania polskiej gospodarki.

Podczas pierwszego dnia Sympozjum Uczestnicy mieli możliwość szerszego zapoznania się z informacjami na temat Spółki LOTOS Oil, z jej celami, strategią i wyznawanymi przez nią wartościami. Przybliżone zostało im również portfolio produktowe, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych grup produktowych i komentarzem o ich technologii, wartości rynkowej i jakości. Uczestnicy mieli również możliwość poszerzenia swojej wiedzy o informacje w zakresie istotności dla przedsiębiorstwa usługi Serwisu Olejowego, czyli pokazania sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa parku maszynowego, czy też działań wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie wymian środków eksploatacyjnych czy też remontów maszyn.

Wśród Prelegentów znaleźli się specjaliści branży transportowej, maszyn rolniczych, szeroko rozumianego przemysłu oraz dodatków uszlachetniających. Dwujęzyczna konferencja, ze względu na zagranicznych Gości, miała za zadnie przyswoić materiały z zakresu historii rozwoju konstrukcji i technologii, trendów, norm, certyfikacji i problemów jakości, które miałyby ułatwić Uczestnikom rozwiązywanie bieżących problemów z gospodarką smarowniczą oraz, które byłyby przydatne w praktyce w zarządzaniu parkiem maszynowym w przedsiębiorstwach.

Jednym z gości specjalnych Sympozjum był Dr Tomasz Rożek znany z programu Sonda 2, emitowanego w telewizji TVP. Znany fizyk i dziennikarz naukowy rozpoczął drugi dzień Sympozjum prelekcją o zaskakującym tytule „Czym nasmarowany jest Wszechświat”.

Uczestnicy wydarzenia spotkali się również z Ambasadorem marki LOTOS, kierowcą rajdowym LOTOS Rally Team, Kajetanem Kajetanowiczem, który kilka dni wcześniej po raz trzeci wywalczył tytuł Mistrza Europy.

– Wielką satysfakcją było obserwowanie zainteresowania Uczestników omawianymi przez Prelegentów tematami. Mam nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany myśli i wzajemnego, lepszego poznania się. To, że spotkaliśmy się w tak licznym gronie jest dla nas zaszczytem i radością, a jednocześnie utwierdza nas w przekonaniu o celowości podjętej w 2017 roku decyzji o organizacji Sympozjum, jak też o potrzebie dalszego kontynuowania tego rodzaju spotkań w latach kolejnych – podsumował wiceprezes zarządu LOTOS Oil, Jakub Jarosz.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała Motowizja.

Udostępnij!